Výzkum a vývoj

V posledních letech se nám daří držet krok s významnými světovými výrobci tiskáren. Naši nabídku rozšiřujeme ročně i o více než 50 nových typů alternativních tiskových kazet pro nejrůznější tisková zařízení a dá se předpokládat, že tento trend bude nadále pokračovat.

Výzkum a vývoj

Aby tak velké množství novinek nenarušilo standardní chod výroby, musí být výroba společně s oddělením výzkumu a vývoje v dokonalé rovnováze. Toho dosahujeme dodržováním přísných postupů a pravidel, které jsou periodicky kontrolovány a jejichž výsledky jsou analyzovány a evidovány v informačním systému.

Od roku 2001 navíc veškeré procesy probíhající ve firmě ABEL podléhají přísným požadavkům systému řízení kvality, který je certifikován dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009. Od té doby jsme již úspěšně prošli dalšími dozorovými a recertifikačními audity.

Náš obor je stejně jako všechny ostatní v oblastech informačních technologií závislý na inovacích. Od prvních let našeho působení na trhu jsme nelitovali investovat nemalé prostředky do rozvoje oddělení výzkumu a vývoje. To má dnes k dispozici zkušený tým lidí, díky jejichž invenci a potřebného technického zázemí můžete například i doma nebo ve své kanceláři vytisknout fotografii v profesionální kvalitě alternativními kazetami ABEL na námi dodávaném fotopapíru Michelangelo.

Colour management system

Nové trendy v tiskových technologiích

V oblasti kancelářského tisku dochází k poměrně rychlému a dynamickému rozvoji. Nové technologie směřují k ještě dokonalejším tiskovým výstupům a možná i proto dochází v posledních letech k velmi razantnímu rozvoji barevného tisku. Neustále klesá cena barevných tiskáren a barevný laserový tisk se tak stává daleko dostupnějším pro širší okruh spotřebitelů.

Technologie barevného tisku jsou však daleko složitější než je tomu u tisku monochromatického, a tak jsou i na náš výzkum a vývoj kladeny stále náročnější požadavky. V oblasti výzkumu proto spolupracujeme jen s těmi nejspolehlivějšími výrobci a dodavateli tiskových komponent z celého světa, kteří stejně jako my vnímají výrobu kazet již jako zcela specifický a sofistikovaný vědní obor.

Snažíme se být maximálně důslední. Investujeme nemalé finanční prostředky do neustálého rozšiřování a zdokonalování našich výrobních technologií. Oddělení výzkumu a vývoje sleduje každý detail, který může mít vliv na Vaši spokojenost. Zkoumáme kvalitu používaných komponent i jednotlivé výrobní postupy.


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou