Historie firmy

Opravdu historické kořeny firmy ABEL, lídra na trhu výroby alternativních tiskových kazet, najdeme na začátku roku 1989, když v tehdejším Československu ještě nikdo ani nedoufal v to, že snad někdy bude lépe. V té době již dnešní majitel společnosti prováděl pro své potřeby a potřeby svého zaměstnavatele renovaci prvních jehličkových kazet pro tiskárny ROBOTRON K6314 na povolení „MNV“. V té době byl ještě zaměstnán u firmy „Správa federálních hmotných rezerv“, kde získal velmi cenné zkušenosti jako programátor – analytik.

Protože zaměstnavatel o tento druh služby nejevil zájem, založil náš dnešní majitel firmu „Programátorský a systémový servis“, která se zabývala již od svého začátku službami v oblasti výpočetní techniky a ukončil zaměstnání u svého tehdejšího zaměstnavatele.

Jako téměř každý podnikatel v té době začal podnikat ve svém bytě a jeho základním kapitálem byla pouze jen jeho vlastní technická zručnost a úvěr ve výši 100 000 Kč. Pokud jde o renovaci kazet, tu prováděl s využitím vlastnoručně zhotovených strojů a přípravků.

Následoval prudký rozvoj:

198× Současný majitel a generální ředitel firmy ABEL-Computer pracuje jako analytik programátor a na svém stole má tiskárnu Robotron K-6314. Kazeta do této tiskárny stojí 500,– Kčs a vydrží týden až dva. Vyhazovat tyto kazety do odpadkového koše se zdá být člověku s tehdejším platem 3 000,– Kčs plýtváním. Kazetu rozebírá a hledá řešení. Kazety plní pomocí kotoučků do psacího stroje a vyrábí si první – docela unikátní svařovačku tkaniny pro vytvoření spoje. Spoj je dokonalý, pevný a hladký. Výrobní cena renovované kazety je 12 korun + invence (cena nové kazety je 500,– Kčs). Vzniká dobrý nápad v malé pracovně v paneláku.
1989 28.5.1989 Milan Mačuga na základě povolení Okresního národního výboru města Opavy začíná podnikat v oblasti poskytování služeb, protože zájem o obnovu tiskových kazet je obrovský vzhledem ke kvalitě a ceně. Zakládá „Programátorský a systémový servis“.
1990 4 zaměstnanci na IČO. Červen 1990 – rozšíření o obchodní činnost, v garáži bratra vzniká první manufaktura na renovaci a výrobu jehličkových kazet. Na úvěr se kupuje profesionální stroj na spojování otiskové pásky za 900 000 Kčs. Zapojení rodiny za „drobnou odměnu“, práce v garáži, balení a fakturace zakázek v paneláku.
1991 První dva opravdoví zaměstnanci, první pronájem větších nebytových prostor, školící činnost.
1992 26.8.1992 založen ABEL-Computer, s.r.o. a fyzická osoba přechází na právnickou
1993 Všechna činnost přešla z fyzické osoby na s.r.o., vzniká opravdová renovace jehličkových kazet, prodej kancelářské techniky, provádí se akreditované školení a rekvalifikace
1994 8 zaměstnanců, ukončena školící a rekvalifikační činnost, příprava na založení společnosti na Slovensku. Po rozpadu federace se Slovenský trh stal v podstatě nedostupným.
1995 10 zaměstnanců, na Slovensku založena ABEL-Computer s.r.o. v Čadci. Založení pobočky bylo finančně i časově velmi vyčerpávající. Teprve za 5 let se ukáží první výsledky.
1996 12 zaměstnanců, rozšíření služeb o renovaci inkoustových kazet, plnění za pomocí Švýcarské technologie, která se ovšem ukázala být velmi poruchovou. Opravy stroje, jehož pořizovací hodnota byla 850 000 Kčs však přinesly cenné informace a vedly ke stavbě vlastních strojů pro renovaci inkoustových kazet.
1997 26 zaměstnanců, vzniká prodejna kancelářské techniky, nárůst obratu o 74 % oproti roku 1996, vývoj vlastních technologií pro renovace kazet, investice v milionech Kč.
1998 49 zaměstnanců, zahájena renovace kazet pro laserové tiskárny, nárůst obratu o 80 % oproti předchozímu roku, další masivní investice do technologií, vývoj mnohem dokonalejších strojů a přípravků potřebných pro renovaci kazet.
1999 68 zaměstnanců, příprava na renovaci barevných inkoustových náplní, nárůst o dalších 75 % oproti předcházejícímu roku, pronájem budovy o 2000 m2, společnost na Slovensku začíná prosperovat, poprvé po 5 letech je vykázán kladný hospodářský výsledek.
2000 90 zaměstnanců a příprava na ISO 9001, příprava na renovaci barevných inkoustových náplní, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje a systému péče o zákazníky
2001 113 zaměstnanců, rozšíření služeb o servis a profylaxi tiskáren, nalezení partnerů pro outsourcing, pronájem 2 výrobních hal a zvýšení výrobního prostoru na 4000 m2
srpen 2001 – firma ABEL byla úspěšně certifikována na ISO 9001:2001
2002 119 zaměstnanců, příprava na renovaci kazet pro barevné laserové tiskárny, studium technologií barevného tisku, nabídka profylaxe, vznik oddělení péče o zákazníky, call centrum, masivní investice do technologií výroby kazet
2003 121 zaměstnanců, rozsáhlé investice do logistiky, výzkumu a vývoje. Nákup licence na renovaci HP-9000.
2004 126 zaměstnanců, současné prostory nestačí, příprava na zakoupení nového sídla společnosti…
2005 156 zaměstnanců včetně Slovenska, zakoupení nového sídla společnosti, příprava na rekonstrukci, 17 000 m2 přilehlých pozemků pro další rozvoj společnosti, intenzivní studium Color Managementu a příprava na nástup nových tiskových technologií. Prohloubení technologické spolupráce při analýze nových kazet s čipy.
2006 163 zaměstnanců, rozsáhlé investice do výzkumu a vývoje, studium nových technologií a snaha udržet si současné zákazníky a postavení na trhu nikoli sliby nebo triky, ale výhradně technickými schopnostmi a nadstandardní péčí o zákazníky.
2007 171 zaměstnanců, přestěhování do nového sídla, výzkum a vývoj získává zcela nový ráz, vnitrofiremní komunikace nabrala rychlejší a kvalitnější podobu, péče o zákazníky je stále prioritou firmy…
2008 Rozšíření nabídky produktů prostřednictvím internetového obchodu – shop.abel.cz
2009 Získání certifikace ISO 14001:2005 a zavedení nového informačního systému Qi.
2010 Převádění dat do nového informačního systému, školení nových postupů práce a stabilizace činností v Qi. Úspěšná recertifikace ISO 9001 a 14001.
2011 Nové propagační materiály, revitalizace loga společnosti, sjednocování firemní identity, rozsáhlá distribuce NPM nejen k oslovení nových potenciálních zákazníků, ale také jako informace o růstu firmy stávajícím zákazníkům.
2012 Započetí plánování přestavby haly z důvodu nedostatečných prostor především pro sklad hotových kazet. Na Slovensku získání statusu „Chráněné pracoviště“ a tím rozšíření služeb o nabídku náhradního plnění.
2013 Redesign krabiček na inkousty a krabic na tonerové kazety ABEL. Optimalizace webu a rozšíření o aplikaci ke snazšímu objednávání ABEL produktů. Úprava vnitřní organizace společnosti zavedením pozice vedoucí logistiky.

Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou